Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πλατφορμα διαχείρισης

Η πλατφόρμα λειτουργεί και υποστηρίζεται τεχνικά από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) παρέχοντας υπηρεσίες ψηφιακής έκδοσης (digital publishing) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Τμήματα και τα μέλη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε: α) να εκδώσουν νέα επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή ή β) να μεταφέρουν επιστημονικά περιοδικά που ήδη εκδίδουν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή σε ένα πλήρες και ανοικτής πρόσβασης διαδραστικό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης. Μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα φιλοξενούνται τρία ηλεκτρονικά περιοδικά του ΠΘ. Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα και τους όρους λειτουργίας θα βρείτε στην ενότητα ΣΧΕΤΙΚΑ του παρόντος ιστοτόπου.

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

OJS