Σοφία εκδόσεις

Σοφία εκδόσεις

Σοφία εκδόσεις
Σοφία εκδόσεις
Σοφία εκδόσεις

Εκδοτικός οίκος στη Θεσσαλονίκη

Εκδοτικός οίκος στη Θεσσαλονίκη που ασχολείται κυρίως με την έκδοση σημαντικών πανεπιστημιακών βιβλίων. Κατασκευάσαμε ένα από τα καλύτερα και πιο εύχρηστα e-shop για εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό σε smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, Custom PHP, jQuery, CMS - Drupal 7