Ψηφιακή πλατφόρμα αίτησης Φ.Μ. του Π.Θ.
Ψηφιακή πλατφόρμα αίτησης Φ.Μ. του Π.Θ.
Ψηφιακή πλατφόρμα αίτησης Φ.Μ. του Π.Θ.

Οι φοιτητές αντί να κάθονται με τις ώρες στις γραμματείες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν τις αιτήσεις τους για τη Φοιτητική Μέριμνα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που τους κατασκευάσαμε με τη συνεργασία της διεύθυνσης μηχανοργάνωσης του Π.Θ..

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό σε smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, Custom PHP, jQuery, CMS - Drupal 7