Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Συνεργασία με το Πεκίνο

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (UTh CI) ιδρύθηκε το 2019, βάσει συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της έδρας του Ινστιτούτου Κομφούκιου (Hanban), σε συνεργασία με το Κεντρικό Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Οικονομικών (CUFE) στο Πεκίνο.

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, jQuery, CMS - Wordpress