ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»
Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ. Α΄/29.01.2019) και αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα τον Βόλο.

Είναι μεγάλη μας τιμή που οι πρύτανης και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μας εμπιστεύτηκαν την κατασκευή του ιστότοπου της ακαδημαϊκής μονάδας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» και οφείλουμε να πούμε ότι δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό ώστε να ολοκληρωθεί ένα πραγματικά μεγάλο έργο με "δύσκολο" σχέδιο (custom design) και ιδιαίτερη δομή.

Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, jQuery, CMS - Drupal 9