Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.
Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.
Παρείχαμε την τεχνογνωσία μας στην ομάδα της Ε.Ε. του Π.Θ.

Παροχή τεχνογνωσίας στην ομάδα προγραμματιστών της Επιτροπής Ερευνών. Βοηθήσαμε την ομάδα στην επιλογή του κατάλληλου λογισμικού και κάναμε κάποιες παρεμβάσεις στο jquery, html & css του ιστότοπου όταν η ομάδα χρειάστηκε την βοήθεια μας.  Το έργο φυσικά ανήκει στην ομάδα της Επιτροπής Ερευνών.

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο
Προγραμματισμός
S.E.O. αναζήτηση στη Google