Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Παν. Θεσσαλίας
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Παν. Θεσσαλίας
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Παν. Θεσσαλίας
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Παν. Θεσσαλίας

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο στο οποίο συντελέσαμε και εμείς κατά μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωσή του και αποτελεί επίσημο portal της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προβολή των υπηρεσιών, γνωσιακή βάση, αυτόματοποιημένες αιτήσεις είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του site.

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό σε smartphones & tablets. Η πολυπλοκότητα στη δομή του δεν φαίνεται καθόλου στο χρήστη γιατί η αρχιτεκτονική του είναι είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη ώστε το site να εμφανίζεται minimal τονίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και το Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προγραμματισμός
Html5, CSS3, PHP, Custom PHP, jQuery, CMS - Drupal 7.