Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Εθνικό Κέντρο Υπυργείου Υγείας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA – Ευρωπαϊκό Κέντρο). Αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Οι υπεύθυνοι του κέντρου μας έκαναν την τιμή να μας αναθέσουν την κατασκευή του νέου τους portal το οποίο βασίζεται πάνω στη δομή του αντίστοιχου κέντρου της Ευρωπαϊκής Ενώσης και στο πολύ απαιτητικό σχέδιο της συνεργάτιδάς μας Αλεξάνδρας Κοκκέβη.

Το έργο χαρακτηρίστηκε από εμάς πολύ ιδιαίτερο στην αρχιτεκτονική του αλλά ευτυχώς λόγω της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει από ανάλογα έγρα κυρίως πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καταφέραμε να το φέρουμε εις πέρας. Φυσικά χρειαστήκε να χρησιμοποιήσουμε το πολύτιμο εργαλείο μας - CMS που έχουμε το Drupal 8, το οποίο είναι το ιδανικό για κατασκευή portals.

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό custom design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, jQuery, CMS - Drupal 8