Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Εργαστήριο Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα (ΦΕΚ ίδρυσης 2432/τ.Β ́/11-11-2015) έχει ιδρυθεί προκειμένου να καλύψει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητριών και των φοιτητών και του προσωπικού του ΠΤΔΕ σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και επιστημονικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας

Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, jQuery, CMS - Drupal