Διδακτήριο Θετικών & Θεωρητικών Σπουδών

Φροντιστήριο στον Αλμυρό Μαγνησίας

Δημιουργήσαμε ένα όμορφο και λειτουργικό website-blog για το "Διδακτήριο Θετικών και Θεωρητικών Σπουδών". Ο καθηγητής Δημ.  Φαδάκης και η Καθηγήτρια Κατώγια Κατερίνα που διατηρούν το παραπάνω φροντιστήριο επιθυμούσαν μια διαδικτυακή επικοινωνία με τους μαθητές τους. Νομίζουμε ότι το καταφέραμε διότι η ιστοσελίδα που κατασκευάσαμε διαθέτει όλα τα εργαλεία για να μπορούν οι καθηγητές εύκολα και γρήγορα να καταχωρούν τα άρθρα σε οποιαδήποτε σελίδα αυτοί επιθυμούν έχοντας τη δυνατότητα να τα κοινοποιούν και στα social media.

Αγγλικά Οικονομίδου

Αγγλικά Οικονομίδου

Σας παρουσιάζουμε τον ιστότοπο του φροντιστηρίου Αγγλικών της καθηγήτριας Σταυρούλας Οικονομίδου. Η δομή του είναι τέτοια ώστε η καθηγήτρια να το διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα σαν να είναι ένα απλό blog.