Εφαρμογή Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης

Εφαρμογή Διαδικτυακής Μηχανοργάνωσης

Follow up συναντήσεων & επικοινωνίας με τον πελάτη.

Follow up προσφορών & πιστώσεων σε πελάτες.

Σημειώσεις συναντήσεων, παρατηρήσεις & εγγραφή προσφορών σε κάθε πελάτη.

Η εφαρμογή  είναι ορατή σε πολλαπλούς υπολογιστές και κινητά (μέσω διαδικτύου).

Η εφαρμογή  είναι user friendly  είναι επεκτάσιμη.

Ημερολόγιο Agenda μελλοντικών συναντήσεων με τον πελάτη

Χάρτης (Google maps) των πελατών