Όλα τα καινούρια προγράμματα ΕΣΠΑ που επιδοτούν την κατασκευή site έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση, ο ιστοχώρος να είναι εύκολα προσβάσιμος και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ.

Εμείς αναλαμβάνουμε την κατασκευή ιστοσελίδων που υπερκαλύπτουν όλα τα επίπεδα Α,ΑΑ,ΑΑΑ WCAG 2.0 & WCAG 2.1, Web Content Accessibility Guidelines, το πρότυπο που ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ.