Αρχοντικό στην Πορταριά Πηλίου
Αρχοντικό στην Πορταριά Πηλίου
Αρχοντικό στην Πορταριά Πηλίου
Αρχοντικό στην Πορταριά Πηλίου

Ένα ιδιαίτερο website για διαμονή. Πρόκειται για ένα Αρχοντικό στην Πορταριά Πηλίου. Λόγω το ότι οι χώροι του αρχοντικού παρέχονται είτε ως σύνολο είτε ξεχωριστά η δομή των ιστοσελίδων έχουν μια πιο ειδική αρχιτεκτονική. Η φωτογράφιση έγινε από εμάς.

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό σε smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, Custom PHP, jQuery, CMS - Drupal 7