Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δίκτυο ατόμων και φορέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων

To MAGNet Community αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια για τη δικτύωση, συνεργασία, προώθηση και ανταλλαγή πείρας και γνώσεων μεταξύ ατόμων, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανώσεων, οργανισμών και φορέων με έμφαση στον τομέα του πολιτισμού, των τεχνών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Κατηγορία Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, jQuery, CMS - Drupal 9