Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) ιδρύθηκε το 2019 (Νόμος, 4589/2019 (Α΄ 13), άρθρο 24) και συγκροτήθηκε διοικητικά και ακαδημαϊκά μετά από απόφαση της Συγκλήτου από το 2021 (Αρ. Συν. 252/28.05.2021).

Έδρα του Πάρκου είναι η Λάρισα και το πανεπιστημιακό συγκρότημα Γαιόπολις.

Χαρακτηριστικά
Σχέδιο

Μοναδικό design συμβατό με smartphones & tablets

Προγραμματισμός

Html5, CSS3, PHP, jQuery, CMS - Drupal 9